Katarina Richter

 

Mehanski preizkusi nežgane zemljine z dodatki

Založba Obzorja d.d.
Partizanska cesta 5
SI - 2000 Maribor

 

T: 02 / 23 48 102
F: 02 / 23 48 135

E: info@zalozba-obzorja.si

Stran:

Ajda  Fošner:

 

MATEMATIKA 1

Univerzitetni učbenik

E-knjige

Strokovna literatura