PRIPRAVLJAMO, PRED IZIDOM

Založba Obzorja d.d.
Partizanska cesta 5
SI - 2000 Maribor

T: 02 / 23 4 8 1 02
F: 02 / 23 4 8 1 35

E: info@zalozba-obzorja.si

 

 

Si želite izdati knjigo, pa še niste uspeli pridobiti založnika?

 

  Predlagamo vam izdajo  e-knjige v samozaložbi.

 

                    več... 

E-knjige

PRAVKAR IZŠLO

Objeto leto

AKTUALNO

Zvezdana Majhen:

 

OBJETO LETO

Objeto leto

Ajda  Fošner:

 

MATEMATIKA 1

Univerzitetni učbenik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     … več

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                ...več

 

 

 

 

 

 

Maryna Bilash:

RUSKI ČARODEJ DED STJEPAN